Behandle hest

Redusér risikoen for at hesten din får i seg medisin som ikke er ment for den.

Av og til oppstår det situasjoner med ikke tillatt medisinering av hest. Dette kunne ha vært unngått om håndteringen av hester og legemidler hadde vært bedre.

Dagens analysemetoder kan spore selv små mengder av substanser, og dette er viktig fordi selv små mengder kan påvirke hesten.

Dette innebærer at man må forhindre all kontakt mellom en aktivt konkurrerende hest og legemidler, og/eller andre midler som ikke er tillatt i sammenheng med konkurranse eller trening for konkurranse.

Hvis man håndterer medisiner og medisinering slik det er angitt under, minimeres risikoen for uforvarende doping. Husk at rytter og/eller ansvarlig person alltid er ansvarlig for å påse at hesten ikke har fått i seg forbudte substanser. Planlegg derfor alltid behandling sammen med din veterinær.

 • Håndtering av legemidler

  Dette anbefales spesielt for reseptbelagte legemidler, men også for alle andre legemidler og øvrige produkter som har karenstid. Alle legemidler skal oppbevares i original emballasje, og være merket med navnet på den hesten de er tiltenkt. Dette er rytters ansvar.

  • Alle legemidler bør oppbevares i låst skap, låst kjøleskap eller i annen låst oppbevaring.
  • Legemiddelrester skal leveres på Apoteket for destruering etter avsluttet behandling.
  • Alle forpakninger som har vært i kontakt med legemidler skal kasseres.
 • Behandle riktig hest

  Alle legemidler skal oppbevares i original emballasje, og være merket med navnet på den hesten de er tiltenkt. La én person være ansvarlig for all medisinering i behandlingsperioden. Dette for å unngå at hesten f.eks. får i seg dobbel dose, noe som kan føre til lengre karenstid. Sett opp en plakat på hestens boksdør hvor det angis hvilken hest som er behandlet, med hvilket preparat og når.

  Ikke gi hesten legemidlet inne i boksen, men stå et sted hvor det er lett å rengjøre om legemidlet søles på bakken.

 • Orale preparat

  Legemidler som skal inntas oralt bør om mulig gis direkte i munnen og ikke blandes med fôr. Typiske slike legemidler er pasta eller oral gele.
  Hvis legemidlet skal gis sammen med fôret:Bland legemidlet med en liten mengde kraftfôr slik at det ikke støver eller svetter.

  • Benytt en bøtte eller løs krybbe forbeholdt medisinering. Legg aldri legemidlet i hestens vanlige krybbe. Merk bøtten/krybben og bruk den aldri til andre hester.
  • Desinfiser bøtten eller krybben grundig etter bruk.
 • Utvortes preparat

  Eksempel på utvortes preparat er krem, salve, liniment og gele. Disse skal enten gnis inn i huden, eller bare strykes på. Vask hendene grundig etter at legemidlet er påført, bruk av engangshansker anbefales. Bruk engangsbandasjer om det behandlende området skal bandasjeres. Alternativt kan alle underlag og bandasjer vaskes i vaskemaskin før de brukes igjen. Dette gjelder uansett om det er til samme hest etter at behandlingen er avsluttet, eller til en annen hest.

  Hvis preparatet anvendes på et sted på kroppen som kommer i kontakt med utstyr eller dekken, bruk eget utstyr til denne hesten. Rengjør utstyret godt når behandlingen er avsluttet. Unngå å utføre behandlingen i hestens boks. Preparat som har/kan ha inflammasjonshemmende effekt, for eksempel DMSO, har en karenstid på minst 14 døgn.

 • Injeksjonsbehandlinger

  Unngå å gi injeksjoner i hestens boks, stå heller på et sted som er lett å gjøre rent (vaskespilt, skospilt, stallgang el.). Unntaket er penicillin som av sikkerhetsmessige årsaker (penicillinsjokk) bør gjøres i boksen.
  Injeksjoner i ledd skal kun utføres av veterinær. Behandling av ledd har alltid minst 14 døgns karenstid. Hvis kortison gis i leddet er karenstiden minst 28 døgn.

 • Bokser, paddocker og beiter

  Sett aldri inn en annen hest i boksen til en hest som er under behandling, selv ikke kortvarig. Rengjør boksen ekstra nøye når behandlingen er avsluttet og den etterfølgende karenstiden. Glem ikke drikkekar/vannbøtte. Informer eventuelle gjester om at det står hester oppstallet som er under medisinering. Boksene til disse hestene skal være tydelig merket. Slipp ikke en konkurrerende hest sammen med en hest som er under behandling, eller i karensperioden. Behandlet hest bør om mulig gå i en egen karens-paddock.

 • Fôr og fôrtilskudd

  Husk at du kan ha legemiddelrester på hendene hvis du har behandlet deg selv med utvortes legemidler, og at dette kan overføres til din hest om du ikke vasker hendene grundig. Det kan også være risiko for overføring av legemidler man tar på annen måte, f.eks om man tisser i boksen. Dette gjelder også andre emner, eksempel kan være kosttilskudd, naturmidler, og ulovlige stoffer som narkotika. Vask derfor hendene etter all håndtering av legemidler og lignende emner, samt etter toalettbesøk innen du tar i hesten eller utstyret.