Behandle hest

Redusér risikoen for at hesten din får i seg medisin som ikke er ment for den.

Av og til oppstår det situasjoner med ikke tillatt medisinering av hest. Dette kunne ha vært unngått om håndteringen av hester og legemidler hadde vært bedre.

Dagens analysemetoder kan spore selv små mengder av substanser, og dette er viktig fordi selv små mengder kan påvirke hesten.

Dette innebærer at man må forhindre all kontakt mellom en aktivt konkurrerende hest og legemidler, og/eller andre midler som ikke er tillatt i sammenheng med konkurranse eller trening for konkurranse.

Hvis man håndterer medisiner og medisinering slik det er angitt under, minimeres risikoen for uforvarende doping. Husk at rytter og/eller ansvarlig person alltid er ansvarlig for å påse at hesten ikke har fått i seg forbudte substanser. Planlegg derfor alltid behandling sammen med din veterinær.