Doping og medisinlister

NRYF har en avtale med Antidoping Norge om antidopingarbeid innen ryttersporten.

Ifølge bestemmelser om doping og regelstridig medisinering for hest fremgår de substanser og metoder som er forbudt av en forbuds- og karensliste fastsatt av NRYF og av en dopingliste fastsatt av FEI.

Hva er hva?

Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først


Doping betyr at hesten har testet positivt for et preparat som blant annet er prestasjonsfremmende. Preparat som ikke er beregnet på hester klassifiseres som doping, for eksempel medisiner til mennesker.

Regelstridig medisinering er positive prøver som inneholder legemiddelsubstanser som er godkjent for bruk på hest. Forekomsten av disse substansens anses som mindre alvorlig enn preparater klassifisert som doping, hvis ikke preparatet er gitt for å skjule skader ol.

Andre regelstridige substanser er slike som har en begrenset påvirkning på prestasjon eller som hesten har kommet i kontakt med ved et uhell, f.eks. ved forurensning av fôr.

Vær klar over at selv om det skilles mellom doping og regelstridig medisinering, så betyr ikke det at bruk av medisinsk behandling eller bruk av regelstridige substanser i sammenheng med konkurranser under noen omstendighet er akseptabelt.

Hvis hesten din behøver medisinsk behandling på stevneplassen, så er den i de aller fleste tilfeller ikke i stand til å starte konkurranse uten at det går ut over dyrevelferden.

NRYF har fastsatt at det er Det Norske Travselskaps forbuds- og karenstidsliste som skal brukes. Den angir substanser, metoder og karenstider. Dopinglisten fastsatt av FEI deler inn substanser i grupper og angir om det er doping eller feil medisinering, dvs. alvorlighetsgraden ved funn under et stevne. Er en substans bare angitt i FEI listen så kommer den i tillegg til forbuds- og karenstidslisten.

At det er karenstid på behandling betyr at behandlingen er tillatt brukt, men at hesten ikke kan starte konkurranse før karenstiden er over. For de fleste behandlinger er karenstiden tilstrekkelig lang til at hesten ikke vil få positive utslag på en dopingprøve, men nedbrytningstiden kan variere, og det er bedre å vente et stevne for lenge hvis hesten har fått behandling som står på karenstidlisten.