Hesteskoen

Statutter for "Hesteskoen" - en ærespris i klubb og krets

  1. «Hesteskoen» er en ærespris opprettet for å hedre ekstraordinær innsats i klubb og krets. Det kan være innenfor styrearbeid, stevnevirksomhet, treningsaktivitet, o.l.
  2. Klubbens/kretsens styre treffer beslutning om utdeling av «hesteskoen».
  3. De som tildeles «Hesteskoen» mottar en pins som deles ut av klubben og kretsen i forbindelse med klubbens/kretsens årsmøte.
  4. Frivillighet står sentralt og felles for alle mottakere av «Hesteskoen» er at de er/har vært gode ambassadører for idrettens og NRYFs verdier.

Vedtatt av Norges Rytterforbund v/forbundsstyret 29. september 2016