Oppland Rytterkrets

Oppland Rytterkrets – OPRYK består av rideklubbene i tidligere Oppland fylke, nå halvdelen av region Innlandet, fra Lesja i nord til Hadeland i sør. Kretsen representerer de fleste grener innenfor ryttersporten. Følg oss gjerne på Facebook.

Rytterkretsens hovedformål er å arbeide for ryttersportens utvikling innen kretsen!

Rytterkretsen er et bindeledd mellom Norges Rytterforbund og klubber tilknyttet OPRYK og en samarbeidspartner til idrettskretsen i fylket, fylkeskommunen og kommunene (idrettsrådene).

OPRYKs Styre består av representanter fra klubbene som velges hvert år på kretstinget (årsmøtet). Kretstinget er kretsens øverste myndighet.

OPRYK tilrettelegger for utdanning av teknisk personell og det arrangeres hvert år kretsmesterskap i ulike grener, i samarbeid med klubbene

OPRYK godkjenner stevneinvitasjoner (proposisjoner) og terminlister for utvidede klubb- og Distriktstevner og behandler stevnerapporter.

OPRYK skal stimulere til bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubbene


Bli med i FB gruppen: Oppland Rytterkrets for treninger, kurs og andre aktiviteter

Nyheter

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.