Styret og kontaktdetaljer OPRYK

E-post:
Facebook: Oppland Rytterkrets – OPRYK

Kontonummer: 2085.25.70041
Organisasjonsnummer: 890012272

OPRYKs Styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder

Lene Mari Ingvaldsen

48079868

lenemariii@gmail.com

Nestleder

Trude Andersen

47337571

mailtrude@gmail.com

Styremedlem/Kasserer

Turid Tømta

90501534

turid@eiendomstjenester.no

Styremedlem

Trond Vidar Syversen

trosyver@online.no

Ungdomsrepresentant

Celina Tømta Kristensen

Godkjenne stevneinvitasjon

Lene Mari Ingvaldsen

48079868

lenemariii@gmail.com

*

Valgkomitè

Ledig

Valgkomitè

Randi Grete Linnerud

gekan_i_skogen@hotmail.com

Valgkomitè

Helle C. Øveraasen

hoveraasen@gmail.com

Vara Valgkomitè

Kjersti Storrusten

kjersti_ks11@hotmail.com

*

Revisor

Rune H. Rækken

raekken@online.no

Revisor

Hans Sæther

hans_saether@hotmail.com

Tilknyttede ressurspersoner

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt

Helle K. Halvorsen

helle_halvorsen@hotmail.com