Styret og kontaktdetaljer OPRYK

E-post:
Facebook: Oppland Rytterkrets – OPRYK

Kontonummer: 2085.25.70041
Organisasjonsnummer: 890012272

OPRYKs Styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

LederLene Mari Ingvaldsen48079868lenemariii@gmail.com
NestlederTrude Andersen47337571mailtrude@gmail.com
Styremedlem/KassererTurid Tømta90501534turid@eiendomstjenester.no
StyremedlemTrond Vidar Syversentrosyver@online.no
UngdomsrepresentantCelina Tømta Kristensen
Godkjenne stevneinvitasjonLene Mari Ingvaldsen48079868lenemariii@gmail.com

*

ValgkomitèLedig
ValgkomitèRandi Grete Linnerudgekan_i_skogen@hotmail.com
ValgkomitèHelle C. Øveraasenhoveraasen@gmail.com
Vara ValgkomitèKjersti Storrustenkjersti_ks11@hotmail.com
*
RevisorRune H. Rækkenraekken@online.no
RevisorHans Sætherhans_saether@hotmail.com

Tilknyttede ressurspersoner

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontaktHelle K. Halvorsenhelle_halvorsen@hotmail.com