Hordaland Rytterkrets

Her publiseres kurs og nyheter fra Hordaland Rytterkrets og klubbene i kretsen,

Bare å kontakt med noen av oss i styret eller på e-post hordaland.krets@rytter.no om det skulle være noe!

Ved "krise" ta kontakt med Leder Elin B. Seim på mobil 91691562 eller Nestleder Øyvind Lavik på mobil 93222689

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

Her kommer nye artikler om nyheter fra kretsen