Styret og kontaktdetaljer HRK

Hordaland Rytterkrets

Mailadresse til Hordaland Rytterkrets: hordaland.krets@rytter.no

Mobiltelefon til Styreleder ved "krise" 91691562 (send helst sms)

Kontonummer: til HRK: 3624.51.41712
Organisasjonsnummer: 988 756 008

HRKs styre

Funksjon

Navn

Representasjonsklubb

Hovedansvar/oppgaver:

Leder

Elin B. Seim

Bergen Rideklubb

Diverse administrative oppgaver, Statutter Sprang, Teknisk personell Sprang, Godkjenning av stevneinvitasjoner i Sprang, Publiseringer på rytter.no

Nestleder

Øyvind Lavik

Alvøen Rideklubb

Tidtakeranlegg (HRK eie), Teknisk personell banebyggere, FERD og Rideskolecup (inkludert statutter)

Styremedlem

Dorthe Reimer Haga

Lysefjorden

Dressur, Rideskolecup og FERD

Styremedlem

Torill Børdal

Moldegaard Ryttersportsklubb

Dressur, Godkjenning av stevneinvitasjoner, Teknisk personell dressurdommere, Statutter Dressur, Publisering Facebook (Dressur), Terminliste dressur

Styremedlem

Nina Dalen Seime

Åsane Rideklubb

Dressur, Godkjenning av stevneinvitasjoner Dressur, Teknisk personell Dressurdommere, Stewarder og Sprangstildommere, Statutter Dressur, Terminliste Dressur

Styremedlem

Tommy Hjelle

Moldegaard Rytterportsklubb

Regnskap og økonomi

Ungdomsrepresentant

Viktoria Merkesvik

Askøy Rideklubb

Publiseringer Instagram, kontaktledd, sosiale arrangementer

Vara ungdomsrepr.

Madeleine Jordal Moe

Moldegaard Ryttersportsklubb

Støtte til ungdomsrepresentanten i styret

Varamedlem

Ingvild Våg

Gustur Islandshestforening

Islandshest, div adm

Varamedlem

Henriette Feydt

Askøy Rideklubb

Medhjelper til godkjenning av stevneinvitasjoner sprang, Redaktør for publiseringer Facebook og Instagram

Tilknyttede ressurser/verv

Katrine Sandvik

Revisor

Bodil Hansen

Revisor

Bodil1971@gmail.com

Gro Johannessen

Grønt Kort-kontakt

gro.johannessen65@gmail.com

Gro Johannessen

Leder valgkommite

gro.johannessen65@gmail.com

Malin Rosnes

Medlem valgkommite

Ingeborg Sætre

Medlem

Karianne Samal

Varamedlem valgkommite