Styret og kontaktdetaljer HRK

Hordaland Rytterkrets
v/Gro Johannessen
Gamle Tveitevegen 59
5600 Norheimsund

Mailadresse til Hordaland Rytterkrets: hordalandrytterkrets@gmail.com

Mobiltelefon til Styreleder (brukes ved hastesaker): 975 68 106

Kontonummer: 3624.51.41712
Organisasjonsnummer: 988 756 008

HRKs styre

FunksjonNavnRepresentasjonsklubbHovedansvar/oppgaver:
Leder

Gro Johannessen

Øystese Ride- og Køyreklubb

Adm mm. teknisk personell stildommere, publisering rytter.no
Nesteleder

Øyvind Lavik

Alvøen Rideklubb

Sprang: teknisk personell banebyggere, FERD, tidtakeranlegg (HRK eie)
StyremedlemElin B. SeimBergen RideklubbSprang: godkjenning av stevneinvitasjoner, teknisk personell sprangdommere, cuper/statutter, publisering Facebook og rytter.no, terminliste sprang
Styremedlem

Torill Børdal

Moldegaard Ryttersportsklubb

Dressur: godkjenning av stevneinvitasjoner, teknisk personell dressurdommere, statutter, publisering Facebook, terminliste dressur

Styremedlem

Nina Dalen Seime

Åsane Rideklubb

Teknisk personell steward, medhjelper til godkjenning av stevneinvitasjoner dressur

Styremedlem

Tommy Hjelle

Moldegaard Rytterportsklubb

Regnskap/økonomi

Ungdomsrepresentant

Viktoria Merkesvik

Askøy RideklubbPubliseringer Instagram, kontaktledd, sosiale arrangementer
Vara ungdomsrepr.

Madeleine Jordal Moe

Moldegaard RyttersportsklubbStøtte til ungdomsrepresentanten i styret
Varamedlem

June Pedersen Ullestad

Gustur IslandshestforeningIslandshest
Varamedlem

Henriette Feydt

Askøy RideklubbMedhjelper til godkjenning av stevneinvitasjoner sprang, publisering Facebook, Instagram og rytter.no

Tilknyttede ressurser/verv