Dokumenter HRK

Her finner du nedlastbare dokumenter og skjemaer tilknyttet HRK

HRKs lov

Møtereferater 2020

Kretsting for Hordaland Rytterkrets

Ønsker du referater fra tidligere år ber vi deg ta kontakt med HRK eller NRYF sin administrasjon.

Styrereferater 2022 -2023

Her vil møtereferater for Hordaland Rytterkrets bli lagt ut