Dokumenter HRK

Her finner du nedlastbare dokumenter og skjemaer tilknyttet HRK

Lov for Hordaland rytterkrets

Kretsting for Hordaland Rytterkrets

Styrereferater 2022 -2023

Her vil møtereferater for Hordaland Rytterkrets bli lagt ut

Møtereferater 2020

Ønsker du referater fra tidligere år ber vi deg ta kontakt med HRK eller NRYF sin administrasjon.