Dokumenter HRK

Her finner du nedlastbare dokumenter og skjemaer tilknyttet HRK

HRKs lov

Styreprotokoller 2020

Ønsker du referater fra tidligere år ber vi deg ta kontakt med HRK eller NRYF sin administrasjon.

Kretsting