Sogn og Fjordane Rytterkrins

Velkomen til SFRK si heimeside! Her kan du finne informasjon om kva som skjer på hestefronten i fylket. Dersom du eller klubben din har bidrag i form av tekst eller bilete, så send ein e-post til styret

Du finner oss også på facebook.

Nyheter

Årsmøte i Sogn & Fjordane Ryttarkrets 19 februar

Oppdatert resultat i Sogn & Fjordane cupen 2022 ligger under "Sogn & Fjordane cupen"

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.