Styret og kontaktdetaljer SFRK

E-post: rytterkrets.sf@gmail.com

Kontonummer: 3703 20 16791
Organisasjonsnummer: 994 745 638

SFRKs styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leiar

Karoline Thingnes


NestleiarMerete Jordanger
StyremedlemArnhild Marie Kvamme

StyremedlemFabiola Lønne
SekretærLisa Marie Hjellhaug
1.varamedlemMalin Hovland
2.varamedlemHarald Løtuft


Tilknytta ressurspersonar/verv

Funksjon

Namn

E-post

Grønt Kort-kontaktHildegunn Starheim RemmeHildegunnsrh@gmail.com
Webredaktør
Revisor 1Georg Tornvik
Revisor 2Marit Tornvik
Valgkomité, leiarMargun Rygg
Valgkomité, medlemRobert Bjørnseth
Valgkomité, medlemStine Huseby