Styret og kontaktdetaljer SFRK

E-post: rytterkrets.sf@gmail.com

Kontonummer: 3703 20 16791
Organisasjonsnummer: 994 745 638

SFRKs styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leiar

Lucinda B. Reksten

97 16 48 52

lucinda@lyheim.net

Nestleiar

Line Forberg

92 05 69 58

forbergline@gmail.com

Kasserer

Britt-Sofi Terøy

97 14 13 19

bsteroey@hotmail.com

Sekretær

Åse Sætrevik

47 90 80 40

aase.setrevik@live.no

Styremedlem

Harald Løtuft

99 22 51 51

Harald.Lotuft@vlfk.no

1.varamedlem

Marita Erikstad

2.varamedlem

Anne Britt Helland


Tilknytta ressurspersonar/verv

Funksjon

Namn

E-post

Grønt Kort-kontakt

Hildegunn Starheim Remme

Webredaktør

Styret

rytterkrets.sf@gmail.com

Kontrollkomite

Ingrid Norbye Antonsen

Kontrollkomite

Ida Kristine Standal Eikrem

Valgkomité, leiar

Karoline Kjøsnes

Valgkomité, medlem

Karoline Thingnes

Valgkomité, vara