NRYF

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

av
Lillann Jebsen

Sprangdommerkomiteen (SDK) og NRYFs administrasjon har utarbeidet et nytt løp for å bli utdannet sprangdommeraspirant. Dette vil være et alternativ til dagens måte med fysisk kurs, Jf. KR I Tillegg 5.

Slik ser den nye utdannelsesformen ut

  1. Det er utarbeidet et digitalt e-læringskurs som vil gi deltageren en innføring i sprangdommerens oppgaver og konkurransereglementet (KRI og KRII). Denne delen er åpen for alle å ta, så lenge du har en Min Idrett profil. Informasjon om bestått kurs vil legge seg i idretts-cv'en som du kan finne i MinIdrett under fanen ''Min Profil''. Trykk her for å komme til e-læringskurset.
  2. De som ønsker å gå videre i utdannelsesforløpet må kontakte sin rytterkrets med kopi av idretts-cv'en som beviser at e-læringskurs er bestått. Kretsen kan da velge å godkjenne ønsket om gå videre i SDA utdannelsen og melde dem på til et 3 timers Teams møte med en kurslærer. På disse Teams møtene vil hovedfokuset være på praktisk dømming, samtidig som deltakerne får en gjennomgang av spørsmålene de måtte ha vedrørende reglementet i forbindelse med e-læringskurset. Teams møtet vil bestå av maks 4 deltagere for å sikre best mulig interaksjon og læring. Deltakerne kan komme fra samme eller forskjellige kretser. Etter endt Teams møte vil kurslærer informere Rytterforbundets administrasjon om de deltagerne som har bestått slik at det registreres videre i systemet.
  3. Siste del av utdanningsforløpet til å bli autorisert SDA går ut på at deltageren må gjennomføre 2 praksisstevner, under to forskjellige dommere med autorisasjonen SD1 eller høyere. Deltagerne skal motta et dokument av kurslærerne etter endt Teams møte, hvor dommeren skal signere om at praksisen er gjennomført og godkjent. Dette skjemaet skal deretter sendes videre til Rytterforbundets administrasjon for å motta autorisasjonen.

Hele forløpet skal være gjennomført innen 1 år fra bestått e-læringskurs til ferdig gjennomført praksis.

Vi håper at dette tilbudet vil være med til å utdanne flere dommere der det er mangel på dette, samt lette de høye kostnadene det er for å arrangere fysiske kurs, men samtidig sikre god kompetanse.

Relaterte artikler