Rogaland Rytterkrets

Rogaland Rytterkrets består av 29 rideklubber og har mer enn 3000 medlemmer, og er dermed en av de største kretsene i Norge. Lik oss gjerne på facebook.

Nyheter

08.09.2023

Dressurdommeraspirantkurs

Arrangeres på Mastra Hestesportsklubb 18-19 november 2023

Bilde til tp nyhet
22.04.2022

Til teknisk personell i Rogaland Rytterkrets

I fjor høst sendte vi ut et spørreskjema som en del av dere besvarte. I tillegg avholdt vi et møte for TP'er nord i fylket i november.

Vi ønsker nå å invitere til et tilsvarende møte for dere i sør. Dersom noen fra nord ikke hadde anledning til å delta i november og/eller ønsker å delta i sør også, er dere selvsagt hjertelig velkomne til det.

Møtet avholdes tirsdag 3. mai kl. 18.00-21.00.

Sted: Kinoen på Cyviz, Vestre Svanholmen 6, 4313 Sandnes

Bilde til nyhet
20.04.2022

Støtte- og tilskuddsordninger for rideklubben

Vi vet at klubbdrift ofte er basert på frivillig arbeid og at økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger. Ta kontakt med Rogaland rytterkrets så skal vi prøve å være en støttespiller i prosessen.

Kontaktperson er Åge Norem (noremage@yahoo.com) om du har spørsmål.

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

A5817 E34 688 A 4 B84 A09 B 9 AF25 B5 E1 B91
28.08.2021

Utbrudd av kverke i Sør-Rogaland

Vi videreformidler informasjon fra Mattilsynet til våre medlemmer i Rogaland vedrørende utbrudd av kverke i distriktet.