Rogaland Rytterkrets

Rogaland Rytterkrets består av 32 rideklubber og har omtrent 3000 medlemmer, og er dermed en av de største kretsene i Norge. Lik oss gjerne på facebook.

Nyheter

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

A5817 E34 688 A 4 B84 A09 B 9 AF25 B5 E1 B91
28.08.2021

Utbrudd av kverke i Sør-Rogaland

Vi videreformidler informasjon fra Mattilsynet til våre medlemmer i Rogaland vedrørende utbrudd av kverke i distriktet.