Styret og kontaktdetaljer RORYK

E-post rogaland.krets@rytter.no

Kontonummer: 3330.20.36425
Organisasjonsnummer: 987 128 348

RORYKs styre

VERV

NAVN

Klubb

Kommentar

Mailadresse

Leder

Ida Efteland

Stavanger og Sola

Periode 2024-2025

Nestleder

Kai R. Hanssen

LUND

Periode 2023-2024

Styremedlem

Ann Kristin Jensen

ROGAL

Periode 2024-2025

Styremedlem

Craig Warner

Friheten

Periode 2023-2024

Styremedlem

Anne Gina Fredriksen

Soma

Periode 2023-2024

Styremedlem

Tonje Apalen-Velde

IHRK

2024-2025

Styremedlem

Therese Stenlund

Soma

Periode 2024-2025

Ungt styremedlem

Jasmin Kant

SOMA

Valgt for 1 år i 2024

Vara til Ungt styremedlem

Rine Fossmark

Stavanger og Sola

Periode 2024-2025

Varamedlem 1

Anja Macura

Ålgård

Valgt for 1 år i 2024

Varamedlem 2

Bent Bratthammar

IHRK

Periode 2024-2025

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Kontrollutvalg 2024

Leder

Hanne-Lill Steen

SJR

Periode 2024-2025

Medlem

Arne Apeland

SJR

Periode 2024-2025

Varamedlem

Bjørg Tone Vikshåland

NOKA

Periode 2024-2025

Valgkomite 2024

Leder

Kjersti Fotland

SJR

Valgt for 1 år i 2024

Medlem

Aslak Askeland

NOKA

Valgt for 1 år i 2024

Medlem

Sandra Pettersen

NOKA

Valgt for 1 år i 2024

Varamedlem

OddGeir Oddsen

SOMA

Valgt for 1 år i 2024