Rogaland Rytterkrets

Utbrudd av kverke i Sør-Rogaland

Vi videreformidler informasjon fra Mattilsynet til våre medlemmer i Rogaland vedrørende utbrudd av kverke i distriktet.

Illustrasjonsfoto Kverke
av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Vi oppfordrer alle til å tilegne seg kunnskap om smittsomme sykdommer hos hest, da det er nødvendig både for å oppdage mulige sykdomstilfeller og for å kunne reagere riktig. Slik kan vi sammen ta best mulig vare på hestene og sporten vår.

Tekst tilsendt fra Mattilsynet:

Utbrudd av kverke i Sør-Rogaland August 2021

Utbruddet er sporet tilbake til begynnelsen av juni, hvor en hest ble syk og senere fikk påvist kverke.

Det er til nå påvist smitte på 6 hester og Mattilsynet utreder kontaktene til disse. Prøvesvaret fra den første hesten med kverke, ble ikke kjent for Mattilsynet før i august. Flere hester kan ha blitt smittet og sporingsarbeidet er vanskelig å gjennomføre siden påvisningen strekker seg langt tilbake i tid. Mer informasjon om symptomer kan du lese om på mattilsynets hjemmeside. Vi ber om at alle som eier og behandler hester følger ekstra godt med i tiden fremover.

Det ligger mye nyttig informasjon om kverke på www.mattilsynet.no Kverke | Mattilsynet

Kverke er en B-sykdom. I retningslinjen står det mer om det offentlige sin forvaltning av sykdommen. Du finner retningslinjen på mattilsynet.no

Veterinærer som mistenker kverke skal alltid varsle Mattilsynet. Ved mistanke om B- sykdom dekkes utgifter til analysen ved veterinærinstituttet av Mattilsynet. Andre utgifter dekkes av dyreeier.

Relaterte artikler