Teknisk Personell

Dressurdommeraspirant Kurs

Den 13. og 14. april arrangeres Dressurdommeraspirant kurs hos Mastra Hestesportsklubb

av
Martine Gulliksen

Sted: Mastra Hestesportsklubb

Adresse: Askjeveien 15, 4156 Mosterøy

Kursleder: Øivind Ødemotland

Kontakt: Anne Gina Fredriksen, agsfredriksen@gmail.com

Påmeldingsfrist: 2. april 2024

Kvalifikasjon

KRI Tillegg 5, 4.6a. Krav om å oppnå de ulike gradene.

Krav for å bli autorisert DDA

  • Minimumsalder: 18 år
  • Rideferdighet: LA på minst D-stevne til minst 60%
  • Språk: Norsk skriftlig og muntlig
  • Anbefaling: Anbefaling fra kandidatens klubb på fastsatt skjema om personlig egnethet for dommerrollen, kunnskap om hest, grunnleggende rideferdigheter og kunnskap om KRI.
  • Dokumentasjon må legges ved påmelding til kurs.

Kurs og eksamen

  • Ha fullført e-kurset «Grunnkurs Teknisk Personell» med godkjent resultat i løpet av de siste 12 måneder.
  • Ha gjennomført DDA-kurs med bestått eksamen.

Overnatting: Thon Hotel, Stavanger, bookingkode TH24611245

Behov for transport til og fra Mastra lørdag og søndag, for deltakere som bor på hotell i sentrum av Stavanger, kan avtales. Ta kontakt med Anne Gina i god tid for avtale.

Pris: 2.000kr (egenandel som dekker kurs og lunsj begge dager).

NB! Deltakere som representerer klubb i Rogaland Rytterkrets betaler ikke egenandel.

Påmelding: https://www.minidrett.no/kurs/11601000

Dokumentasjon på rideferdighet sendes til ddk.nryf@gmail.com, merk e-post med DDA-kurs 2024.

NB: Ved påmelding vil kurset stå som "fullt" pga at alle som melder seg på vil bli sendt til venteliste. Fra ventelisten vil du bli flyttet over til fastplass (maks 20 deltagere).

Relaterte artikler