Teknisk Personell

Oppjustering av satser for godtgjørelser for teknisk personell

Fra 1 juli 2024 oppjusteres satsene for godtgjørelser for teknisk personell.

av
Martine Gulliksen

Disse endringen kommer som et resultat av en høring som har vært ute blant klubbene og de tekniske komiteene, som følge av SAK 65/2023 «Regulering av honorar for teknisk personell».


Det er bred enighet mellom klubber og tekniske komiteer om behovet for å øke godtgjørelsene, samtidig som differensieringen mellom de ulike stevnene opprettholdes.

Fra 2025 vil godtgjørelsene bli oppdatert årlig per 1. juli, regulert med utgangspunkt i G.

Oppdaterte godtgjørelsesskjemaer ligger nå ute, og kan finnes under "Felles" HER


De nye satsene for godtgjørelse for teknisk personell
• For teknisk personell på D-L-E stevner:
Godtgjørelse øker fra kr. 500,- til kr. 700,- per dag.
• For teknisk personell på klubbstevner:
Godtgjørelse øker fra kr. 350,- til kr. 500,- per dag.


De nye satsene for tilleggsgodtgjørelser for teknisk personell på D-L-E-stevner
• For overdommere:
+ 1 dag ekstra, økes fra kr. 500,- til kr. 700,-, i tillegg til grunngodtgjørelse.
• For banebyggere (sprang, feltritt og kjøring) og TD (feltritt og kjøring):
+, økes fra kr. 500,- til kr. 700,-, per dag i tillegg til grunngodtgjørelse.


Nye tilleggsgodtgjørelser for teknisk personell på D-L-E-stevner:
• Tillegg for stevnedager over 8 timer: + kr. 300,- i tillegg til grunngodtgjørelse.
Merk: 8 timers regelen betyr at tiden regnes fra 1 time før stevnets varslede start til protestfristen er ute.
• Chief Steward vil nå få samme dagtillegg som banebyggere og TD’er har, det vil si + kr. 700,- per dag i tillegg til grunngodtgjørelse.

Relaterte artikler