Rogaland Rytterkrets

Til teknisk personell i Rogaland Rytterkrets

I fjor høst sendte vi ut et spørreskjema som en del av dere besvarte. I tillegg avholdt vi et møte for TP'er nord i fylket i november.

Vi ønsker nå å invitere til et tilsvarende møte for dere i sør. Dersom noen fra nord ikke hadde anledning til å delta i november og/eller ønsker å delta i sør også, er dere selvsagt hjertelig velkomne til det.

Møtet avholdes tirsdag 3. mai kl. 18.00-21.00.

Sted: Kinoen på Cyviz, Vestre Svanholmen 6, 4313 Sandnes

av
Rogaland Rytterkrets

Møte med teknisk personell i Rogaland Rytterkrets

Formålet med møtet er å avklare utfordringene vi står overfor med å rekruttere og organisere TP, samt opprettholde autorisasjoner. Kommunikasjon og samarbeid blir et av temaene under møtet, i tillegg gjennomgang av svarene fra spørreundersøkelsen.

Agenda

18.00 - Velkommen ved Åge Norem, representant fra RORYK styret.

Gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen

18.30 - Drøfting i grupper:

Kartlegging på tvers av klubber og grener:

- Rekruttering

- Kommunikasjon med egen klubb, stevnearrangør, andre TP, RORYK

- Gjennomføring TP

- Profesjon på stevner

19.30 - Presentasjon av gruppedelen

20.30 - Oppsummering

21.00 - Takk for oppmøte

Påmelding til: agsfredriksen@gmail.com innen 1.5.22.

VEL MØTT!

Relaterte artikler