Rogaland Rytterkrets

Dressurdommeraspirantkurs

Arrangeres på Mastra Hestesportsklubb 18-19 november 2023

av
Rogaland Rytterkrets

Dressurdommeraspirant kurs 18. og 19.11.23

Sted: Mastra Hestesportsklubb, Askjeveien 15, 4156 Mosterøy

Kursleder: Øivind Ødemotland

Kontakt: Anne Gina Fredriksen, agsfredriksen@gmail.com

Påmeldingsfrist: 10.11.23

Kvalifikasjon: KRI Tillegg 5, 4.6a. Krav om å oppnå de ulike gradene.

Krav for å bli autorisert DDA:

  • Minimumsalder: 18 år
  • Rideferdighet: LA på minst D-stevne til minst 60%
  • Språk: Norsk skriftlig og muntlig
  • Anbefaling: Anbefaling fra kandidatens klubb på fastsatt skjema om personlig egnethet for dommerrollen, kunnskap om hest, grunnleggende rideferdigheter og kunnskap om KRI.
  • Dokumentasjon må legges ved påmelding til kurs.
  • Kurs og eksamen:
  • Ha fullført e-kurset «Grunnkurs Teknisk Personell» med godkjent resultat i løpet av de siste 12 måneder.

Overnatting: Thon Hotel, Stavanger, bookingkode TH24611245

Behov for transport til og fra Mastra lørdag og søndag, for deltakere som bor på hotell i sentrum av Stavanger, kan avtales. Ta kontakt med Anne Gina i god tid for avtale.

Pris: kr 1.850,- i egenandel som dekker kurs og lunsj begge dager

NB! Deltakere tilsluttet klubb i Rogaland Rytterkrets betaler ikke egenandel.

Påmelding: Min idrett. Link til påmelding : Dressurdommeraspirant (DDA) - Norges Rytterforbund - Min idrett

Dokumentasjon på rideferdighet sendes til ddk.nryf@gmail.com. Merk e-post med DDA-kurs 2023.

Relaterte artikler