Finnmark Rytterkrets

Finnmark Rytterkrets er nok den ferskeste rytterkretsen i landet. Kretsen hadde sitt stiftelsesmøte 05.03.06, og ble senere samme år offisielt godkjent av NRYF.
Stoff til hjemmesiden sendes til kretsen på finnmark.krets@rytter.no

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.