Finnmark Rytterkrets

Finnmark Rytterkrets er nok den ferskeste rytterkretsen i landet. Kretsen hadde sitt stiftelsesmøte 05.03.06, og ble senere samme år offisielt godkjent av NRYF.
Stoff til hjemmesiden sendes til kretsen på finnmark.krets@rytter.no