Styret og kontaktdetaljer FRYK

Finnmark Rytterkrets
v/Grethe Hansen

E-post: finnmark.krets@rytter.no

Kontonummer: 4930.13.22398
Organisasjonsnummer: 990341435

FRYKs styre

Funksjon

Navn

Klubb

Tlf

E-post

Leder

Grethe Hansen

Alta Rideklubb

48293104

Nestleder

Britt Clausen

Hammerfest Rideklubb

97683120

Styremedlem

Bjørn Ostad Jr.

Hammerfest rideklubb

90646490

bjorn@rortek.as

Styremedlem -Islandshest

Ingvild Pharm Bull

Vidir Islandshestklubb

40216483

Styremedlem – Ungdom

Vilde Beddari

Kirkenes Ryttersportsklubb

94832005

vildebeddari@outlook.com

Varamedlem

Karina Jankila

Varanger Rideklubb

karina_67_95@hotmail.com

Varamedlem

Lene Balsvik

Kirkenes ryttersportsklubb

lene@villaveienbarnehage.no

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Valgkomité

Kristin Soini

Tana hestesportsklubb

Valgkomité

Kathrine F Olsen

Sør- Varanger rideforening

Valgkomité Vara

Ingebjørg Hågensen

Alta rideklubb


Kontrollkomite

Liv Heidi Losvar

Alta rideklubb

Kontrollkomite

Ellen Sandvik Berg

Alta rideklubb

Kontrollkomite Vara

Renate O. Thomassen

Alta rideklubb