Styret og kontaktdetaljer FRYK

Finnmark Rytterkrets
v/Grethe Hansen

E-post: finnmark.krets@rytter.no

Kontonummer: 4930.13.22398
Organisasjonsnummer: 990341435

Styret

Bjørn Ostad Jf

Nestleder

906 46 490bjorn@rortek.as

Ann Hilde Hartvigsen

Styremedlem islandshest

974 83 293an-hi@hotmail.com

Karina Jankila

Styremedlem

karina_67_95@hotmail.com

Vilde Kristensen

Styremedlem/ungdomsrepresentant

kristensenvilde@hotmail.com

Lene Balsvik

Varamedlem

lene@villaveienbarnehage.no

Runar Helgesen Kokko

tanavillmark@gmail.com

Valgkomité

Kathrine F. Olsen

Leder

katrinefols@hotmail.com

Lauren Smith

Medlem

Arnhild Andersen

Medlem

Isak Wøhni

Varamedlem

Kontrollkomité

Liv Heidi Losvar

Leder

913 48881

Renate O. Thomassen

Medlem

Rune Moseide

Varamedlem