Telemark og Vestfold Rytterregion

TVRR består av fylkene Telemark og Vestfold, og er nå formelt etablert som én rytterregion. Regionen ligger på vestsiden av Skagerak og ytre Oslofjord, og preges av høy stevneaktivitet, særlig innenfor sprang og dressur.

Nyheter

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

E 8
15.11.2021

Stewardkurs 19-21 november er utsatt til 10-12 desember

Stewardkurset som skulle vært avholdt i Grenland 19-21 nov. er utsatt på grunn av at stevnet i klubben ble avlyst. Ny dato for kurset er 10-12 desember.
Vi har noen ledige plasser, så det er bare å melde seg på!

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

Sprang stemning 13
13.09.2021

Banebyggeraspirantkurs 13-14 nov. -21

Det arrangeres sprangbanebyggeraspirantkurs i Telemark og Vestfold Rytterregion (TVRR) 13-14 november. Kurset er åpent for hele landet, men deltagere fra TVRR har første prioritet.

Dressur stemning
09.09.2021

KM dressur 11-12 september

Vi ønsker alle velkommen til KM dressur i Holmestrand til helgen.