Styret og kontaktdetaljer TVRR

Telemark og Vestfold Rytterregion
v/Elisabeth Sjue
Einerveien 9
3092 Sundbyfoss

E-post tvrr@rytter.no

Kontonummer 1503.04.76511
Organisasjonsnummer 992 445 211

TVRRs Styre 2024

Funksjon

Navn

E-post

Telefonnummer

Leder

Elisabeth Sjue

472 99 733

Nestleder

Roy Skalleberg

934 30 434

Kasserer

Lill Svele

971 16 880

Sekretær

Espen Sulen

478 18 987

Styremedlem

Kristian Strøm, ungt styremedlem

993 99 235

Styremedlem

Linn Hege Førsund

992 76 335

Styremedlem

Anne Grundvig

450 95 975

Varamedlem

Natalie Irgens Martinez

484 84 378

Varamedlem

Svein Erik Askerud

913 19 360

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Telefon

Grønt Kort-kontakt

Torbjørg Antonsen

Webredaktør

Elisabeth Sjue

472 99 733

Kontrollkomité, leder

Hege Holm Aastad

412 67 602

Kontrollkomité, medlem

Tor Børre Arctander

900 49 975

Kontrollkomité, vara

Einar Ballestad-Mender

920 55 252

Revisor

Hotvedt&co/Kjersti Eik

Valgkomité, leder

Torbjørg Antonsen

Valgkomité-medlem

Håkon Stornes

Valgkomité-medlem

Benedicte Lysnes

Valgkomité-vara

Linn Lillestøl