Styret og kontaktdetaljer TVRR

Telemark og Vestfold Rytterregion
v/Elisabeth Sjue
Einerveien 9
3092 Sundbyfoss

E-post tvrr@rytter.no

Kontonummer 1503.04.76511
Organisasjonsnummer 992 445 211

TVRRs Styre 2023

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Leder

Elisabeth Sjue

47299733

Nestleder

Henning Skoli

936 35 288

Kasserer

Lill Svele

971 16 880

Sekretær

Håkon Stornes

971 16 880/917 71 414

Styremedlem

Kristian Strøm

993 99 235

Styremedlem

Linn Hege Førsund

992 76 335

Styremedlem

Anne Grundvig

450 95 975

Varamedlem

Natalie Irgens Martinez

484 84 378

Varamedlem

Guri Ramtoft

957 04 643

Varamedlem

Svein Erik Askerud

913 19 360

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Grønt Kort-kontakt

Torbjørg Antonsen

Webredaktør

Elisabeth Sjue

Kontrollkomité

Hege Bråthen

Kontrollkomité

Tor Børre Arctander

Revisor

Hotvedt&co/Kjersti Eik

Valgkomité, leder

Torbjørg Antonsen

Valgkomité, medlem

Gunn Helga Vindfjell

Valgkomité, medlem

Morten Claussen

Valgkomité, varamedlem

Benedicte Lysnes