Østfold Rytterkrets

Østfold Rytterkrets tar seg av klubber og ryttere i Østfold fylke. Med stor hestetetthet i fylket er det også stor aktivitet, spesielt innen sprang og dressur, men kretsens utøvere preger også resultatene på voltige, feltritt og kjørestevner både nasjonalt og internasjonalt. ØRYK har stor stevneaktivitet med stevner i de aller fleste grener innenfor Norges Rytterforbund.

Som et supplement til hjemmesiden har vi en facebook-side hvor vi deler stort og smått av det som skjer i kretsen.

Kretsen setter opp overdommer, chief steward og banebygger (sprang) til alle D-stevner i sprang og dressur. Dersom din klubb ønsker å gjøre dette selv, eller har spesifikke ønsker til teknisk personell, så må dette være styret i hende senest tre måneder før stevnestart. Øvrige grener og L/E-stevner blir satt opp at NRYF sentralt.

Er du aspirant og ønsker praksis så ta kontakt med kretsleder for videre veiledning.