Østfold Rytterkrets

Østfold Rytterkrets tar seg av klubber og ryttere i Østfold fylke. Med stor hestetetthet i fylket er det også stor aktivitet, spesielt innen sprang og dressur, men kretsens utøvere preger også resultatene på voltige, feltritt og kjørestevner både nasjonalt og internasjonalt. ØRYK har stor stevneaktivitet med stevner i de aller fleste grener innenfor Norges Rytterforbund.

Som et supplement til hjemmesiden har vi en facebook-side hvor vi deler stort og smått av det som skjer i kretsen.

Kretsen setter opp overdommer, chief steward og banebygger (sprang) til alle D-stevner i sprang og dressur. Dersom din klubb ønsker å gjøre dette selv, eller har spesifikke ønsker til teknisk personell, så må dette være styret i hende senest tre måneder før stevnestart. Øvrige grener og L/E-stevner blir satt opp at NRYF sentralt.

Er du aspirant og ønsker praksis så ta kontakt med kretsleder for videre veiledning.

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Pexels ekaterina bolovtsova 6077326
07.01.2022

Kretsting i Østfold Rytterkrets 2022

15.01.2022 avholdes årets kretsting. Grunnet koronapandemien vil kretstinget avholdes digitalt.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.

Dressur stemning
26.10.2021

Østfold Rytterkrets inviterer til dressurdommer-aspirant kurs!

Dato: 27.-28. november 2021
Sted: Kalnes videregående skole, Sandtangen 85, 1712 Grålum
Kursholder:
Kjell Myhre