Styret og kontaktdetaljer ORYK

Adresse:
Østfold Rytterkrets
Violgata 20, 1776 Halden

E-post til styret: Ostfold.krets@rytter.no

Kontonummer: 1638.11.13071

Org.nr: 988 648 140

ORYKs styre

Maria Lehmann

Leder

leder.oryk@gmail.com

Nestleder

Monika Eggesvik

Styremedlem/sekretær

Line Gundersen

Styremedlem

Berit Pedersen

Styremedlem

Julia Mattsson

Styremedlem/Junior representant

Jarl Guld

Styremedlem

Iselin Eng

1. Varamedlem

Marit Østby

2. Varamedlem

Øvrige funksjoner

Line Gundersen

Grønt kort kontakt

Web-ansvarlig

Maria Lehmann

Teknisk Personell

Maria Lehmann

Terminliste

Grenledere

Kristoffer Tvete

Grenleder dressur

Hedda Haugen

Grenleder sprang

Annicken Jegersberg

Grenleder feltritt

Cassandra Simensen

Grenleder kjøring

Styret

Grenleder voltige

Bjørn Andersen

Grenkontakt islandshest

Styret

Grenkontakt mounted games

Inger Line Brath

Grenkontakt para

Tommy Husebye

Grenkontakt distanse