Ungdomskomiteen

Ungdomskomiteen jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av oss unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.

Ønsker du å komme i kontakt med ungdomskomiteen? Send en epost til nryfungdom@gmail.com

Mandat for ungdomskomiteen

Disse sitter i ungdomskomiteen