Trener 3

Trener 3 bygger på praksis og kunnskaper fra Trener 1 og Trener 2.

Trener (def. Trenerstigen, NIF)

Person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

Definisjon, Trener 3

Trener 3 skiller seg noe fra de øvrige trinnene i utdanningsstigen ved at dette kursnivået, i tillegg til å være trinn 3 i ”utdanningsstigen”, i seg selv utgjør et selvstendig kurs med fokus på toppidrett og prestasjonsutvikling innenfor Norges Rytterforbunds grener dressur, sprang eller feltritt. Deltagere som kun har gjennomført dette kursnivået i utdanningsstigen, vil få diplom for gjennomført NRYFs topptrenerkurs. De som innehar en autorisasjon som trener II, vil i tillegg få autorisasjon som Trener 3 – NRYFs topptrener.