Trener 3

Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og er under utarbeidelse.