Trenerlisens

Norges Rytterforbund har innført en lisensordning for trenere i ryttersporten.

Målet er synliggjøring av våre trenere, øke muligheter for kompetanseheving og knytte trenerne tettere til den organiserte idretten og klubbene. Dette sikrer også at trenere som brukes i sporten har politiattest og klubbmedlemskap.

Hva kreves?

NRYF sin lisens gjennomføres ved å ta NIF Trenerattest og vise politiattest i klubb. Med trenerattesten får man en grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Vær lur - løs trenerlisens innen 31. juli!

Da er du med i trekningen av hotellopphold og billetter til Agria Oslo Horse Show i oktober.

Kravet for å løse trenerlisens er:

  • Politiattest
  • Trenerattesten (tre moduler)
  • Klubbmedlemskap
Trenerlisens / NRYF / Norges Rytterforbund / Rideklubb / Ridetrener

Politiattest

Trenerattesten

Trenerattesten er et e-læringsprogram utarbeidet av Norges idrettsforbund som er obligatorisk for alle trenere innen norsk idrett.

Klubbmedlemskap

Hvem gjelder dette?

Ordningen omfatter både autoriserte trenere som er utdannet innen Norges Rytterforbund, trenere med avtale eller ansatt i klubber eller ved ridesentere, og uautoriserte privatpraktiserende trenere.

En lisensordning vil øke bevisstheten rundt det å være trener, økt fokus på trenerrollen og en trygg og sikker ridesport. Alle lisensierte trenere vil bli en del av et større nettverk og synlige for alle.

Hvilke faglige kvalifikasjoner en trener har, må enten treneren selv opplyse om - eller du som rytter eller foresatt etterspørre.

Hva koster det?

Lisensen fornyes årlig og koster kr 450. Dette inkluderer en ansvarsforsikring med en ramme på opptil 10 millioner kroner.

Klubbene registrerer lisensen når politiattest og trenerattest er fremvist, og deretter løses lisensen av treneren ved å betale via MinIdrett (tilsvarende som for rytterlisens). Personer med trenerlisens vil være søkbare på nryfstevne.no

Det vil også utvikles gjestelisenser for utenlandske trenere. Denne lisensen vil gjelde for utenlandske trenere som ikke er medlem av en norsk rideklubb og som har bosted i utlandet.