Trenerlisens

Norges Rytterforbund har innført en lisensordning for trenere i ryttersporten. Målet er synliggjøring av våre trenere, øke muligheter for kompetanseheving og knytte trenerne tettere til den organiserte idretten og klubbene. Dette sikrer også at trenere som brukes i sporten har politiattest og klubbmedlemskap. Norges Rytterforbund sin lisens gjennomføres ved å ta NIF Trenerattest og vise politiattest i klubb. Med trenerattesten får man en grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Lisensen fornyes årlig og koster kr.450. Dette inkluderer en ansvarsforsikring med en ramme på opptil 10 millioner kroner. Du kan lese mer om forsikringen her; Forsikringsbevis lisensierte trenere IF

Forsikring IF Trenerlisensen Vilkår SP2806857 3 4

Klubbene registrerer lisensen når politiattest og trenerattest er fremvist, og deretter løses lisensen av treneren ved å betale via MinIdrett (tilsvarende som gjøres for rytterlisens). Personer med trenerlisens vil være søkbare på www.nryfstevne.no

Det vil også utvikles gjestelisenser for utenlandske trenere. Denne lisensen vil gjelde for utenlandske trenere som ikke er medlem norsk rideklubb og som har bosted i utlandet.

Medlemskap i klubb. Her kan du lese om fordeler og medlemskap i rideklubb. Norges Rytterforbund | Medlemsfordeler

Politiattest. Du kan lese hvordan du ordner politiattest her;

Politiattest – Politiet.no

Politiattest (idrettsforbundet.no)

Trenerattesten. Trenerattesten er et e-læringsprogram utarbeidet av Norges idrettsforbund som er obligatorisk for alle trenere innen norsk idrett. Du kan lese mer om trenerattesten her; Trenerattest (idrettsforbundet.no)

Kravet for å løse trenerlisens er:

  • Politiattest
  • Klubbmedlemskap (det er tilstrekkelig med medlemskap i en klubb)
  • Trenerattesten (3 moduler)

Brukerveiledning trenerlisens.

Hvilke faglige kvalifikasjoner en trener har, må enten treneren selv opplyse om - eller du som rytter eller foresatt etterspørre.

Ordningen omfatter både autoriserte trenere som er utdannet innen Norges Rytterforbund, trenere med avtale eller ansatt i klubber eller ved ridesentra, og uautoriserte privatpraktiserende trenere. Autoriserte NRYF trenere finner du her Norges Rytterforbund | NRYF autoriserte trenere

En lisensordning vil øke bevisstheten rundt det å være trener, økt fokus på trenerrollen og en trygg og sikker ridesport. Alle lisensierte trenere vil bli en del av et større nettverk og synlige for alle.