Trenerutdanningskomiteen

NRYFs trenerutdanningskomité er rådgivende fagorgan for Norges Rytterforbund når det gjelder NRYFs trenerutvikling, herunder trenerkurs, trenerseminar og lignende tiltak i forhold til utdanning og kompetanseheving av trenere.

Komiteen

  • Kirsten Arnesen

    NRYFs representant Utdanningskonsulent

  • Nina Braaten

  • Sigrid Rui

  • Marianne Heltzen

  • Inger Bugge

  • Silke Bossen

  • Øystein Bakken