Trenerutdanningskomiteen

NRYFs trenerutdanningskomité er rådgivende fagorgan for Norges Rytterforbund når det gjelder NRYFs trenerutvikling, herunder trenerkurs, trenerseminar og lignende tiltak i forhold til utdanning og kompetanseheving av trenere. Komiteen gjennomfører årlige møter.

Komiteen

Kirsten Arnesen

NRYFs representant Utdanningskonsulent

kirsten@rytter.no

Nina Braaten

Simon Lande

Marianne Heltzen

Øivind Instefjord Ødemotland

Silke Bossen

Peter Flam