Internsider

Internsider utdanning er for kursutviklere som trenger fagstoff og presentasjoner i sitt virke som kursutvikler. Innholdet skal til enhver tid være oppdatert med det som er dagsaktuelt og brukes på kursene.

Presentasjoner