Trener 1

Trener (trenerløypa, NIF): Person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

Definisjon, Trener 1

En autorisert Trener I kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppe på lett nivå i dressur, sprang og feltritt. De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier.