Trener 1

Trener (trenerløypa, NIF): Person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening.

Definisjon Trener 1

En autorisert Trener 1 - Ridning kan gi grunnleggende opplæring, planlegge og lede trening for den aktuelle målgruppe på lett nivå i dressur, sprang og feltritt. De legger vekt på å skape et sosialt og trygt miljø basert på idrettens grunnverdier.

Trener 1 Ridning går årlig og annonseres ut i desember hvert år.

Trener 1 2025 vil mest sannsynlig gå i Trondheim.

Det er ikke alltid lett å forutse hvor kursene skal gå, men Bergen og Oslo står for tur etter Trondheim.

Trener 1 2024 vil gå i Oslo. Invitasjon ligger her:

Trener 1 Kjøring og Kjørelærer 1 arrangeres etter behov.

Trener 1 Kjøring og Kjørelærer 1 ble sist arrangert 2022.

Invitasjon Trener 1 Kjøring 2022 NRYF og NHS

Invitasjon Trener 1 Sørlandet 2023

____________________________________________________________________________