NRYF inviterer trenere til kompetansedag

I en hesteverden som stadig er i utvikling er det essensielt å kontinuerlig oppdatere kunnskap og dele erfaringer som sikrer en ansvarlig tilnærming til hestesporten og fremmer et fellesskap som setter dyrevelferd i høysetet. 27. januar arrangeres det kurs for trenere innen NRYF der tema inkluderer etologi, trenerrollen og trening som fremmer vekst og utvikling, med god og etisk håndtering av hesten som en sentral del.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / trener / trening / Norges Rytterforbund
Norges Rytterforbund inviterer trenere til kompetansedag 27. januar 2024. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Tidligere i høst ble det gjennomført en trenerundersøkelse rettet mot trenere i norsk hestesport. Hensikten var å få kartlagt trenere, deres kompetansenivå og høre deres meninger om hva som behøves av kompetansehevende tiltak for en sikker og bærekraftig sport for fremtiden hvilket er i tråd med Rytterpolitisk dokument 2023-2027 og prosjektet «Morgendagens Ryttersport». Målet er å gjøre tiltak som vil bidra til å heve standarden for trenere og sikre en relevant og effektiv utvikling av sporten.

Kompetansedagens tema inkluderer etologi, trenerrollen og trening som fremmer vekst og utvikling, med god og etisk håndtering av hesten som en sentral del. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Hestevelferd og trenerrollen

På bakgrunn av kartleggingen som har blitt gjort og de tilbakemeldingene som kom inn underveis i undersøkelsen, har det blitt utarbeidet et tilbud til de trenere som måtte ønske å øke sin egen kunnskap og kompetanse i sin trenerpraksis. Det kom tydelig frem at god og etisk håndtering og generell hestevelferd er svært viktig for våre trenere, sammen med et ønske om å forbedre formidlings- og kommunikasjonsevner for å skape gode relasjoner til elever og være bevisst på gode og etiske handlingsvalg man tar som trener.

På bakgrunn av dette ønsker vi å invitere trenere i Norges Rytterforbund til en dag hvor formidling og kompetanseheving står sentralt. Det kommer to engasjerte forelesere med hver sin bakgrunn, kompetanse og erfaring, og det gjennomgående temaet for tiltaket er hestevelferd og trenerrollen;

Petrine Autvik Gullesen har en mastergrad fra NMBU i etologi og dyrevelferd, om korrelasjon mellom morfologi og atferd. Som dyreglade barn flest, var ønsket å bli jobbe med dyr stort, noe som førte Petrine til fagfeltet etologi og spesialisering innenfor adferd og samhandling mellom dyr-menneske.

Petrine har tidligere undervist ved Nord Universitet og arbeider blant annet med kompetanseheving om dyrevelferd i landbruket. Hun er også aktiv i foreningen «norske etologer» og i Dyrevelferdskonferansen. Petrine egnethetsvurderer også hest og hund til dyreassiseterte tjenester. Tidligere har hun undervist på hest og dyrefag. Under kompetansedagen skal hun gi en innføring i etologi, hestens sanser og samspill med mennesker, og hvordan man kan bruke læringsteori i praksis.

Elin Heistad er utdannet og har jobbet mange år som lærer. Gjennom ti år har hun også jobbet som ridelærer på Sørum Fritidsgård, et kommunalt ridesenter, fritids- og opplæringsarena, der hun siden 2007 har jobbet som leder. Ved siden av å være tidligere konkurranserytter, med flere medaljer fra mesterskap, har hun også lang erfaring som trener i flere grener med en spesielt stor interesse for langsiktig og allsidig trening med fokus på god kvalitet "fra start". Hun har tidligere vært utdanningskonsulent i rytterforbundet og hun har også har innehatt flere verv i trenerkomiteen og sportsutvalget for feltritt – spesielt rettet mot bredde og utviklingstiltak. Elin er spesielt interessert i og opptatt av å bidra til gode basisferdigheter gjennom systematisk og langsiktig trening for god prestasjonsutvikling.

Elin Heistad skal forelese om trenerrollen og hvordan handlingsvalg og holdninger påvirker formidling og kommunikasjon mellom trener og elev. Herunder ligger kunnskapen om hvordan du som trener kan lede målrettet trening med fokus på hva som fremmer vekst og utvikling, med god og etisk håndtering av hesten som en sentral bit.

Hold av 27. januar

Vi ser frem til en dag sammen med dere med viktige og relevante temaer på agendaen.

Dato: 27. januar 2024 klokken 10:00-15:00.

Sted: Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, 0863 Oslo

Rom: H U1.1

Det serveres mat

Du finner mer informasjon og påmelding her

Agenda

Relaterte artikler