Fag og fakta

Meld deg på kompetansedag for trenere

27. januar arrangeres det kurs for trenere innen NRYF der tema inkluderer etologi, trenerrollen og trening som fremmer hestevelferd, vekst og utvikling, med god og etisk håndtering av hesten som en sentral del. Kurset holdes på Norges Idrettshøgskole.

hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Tidligere i høst ble det gjennomført en trenerundersøkelse rettet mot trenere i norsk hestesport. Hensikten var å få kartlagt trenere, deres kompetansenivå og høre deres meninger om hva som behøves av kompetansehevende tiltak for en sikker og bærekraftig sport for fremtiden hvilket er i tråd med Rytterpolitisk dokument 2023-2027 og prosjektet «Morgendagens Ryttersport». Målet er å gjøre tiltak som vil bidra til å heve standarden for trenere og sikre en relevant og effektiv utvikling av sporten.

Tema for kompetansedagen er hestevelferd og trenerrollen

Vi ønsker å invitere trenere i Norges Rytterforbund til en dag hvor formidling og kompetanseheving står sentralt. Det gjennomgående temaet for tiltaket er hestevelferd og trenerrollen. Som engasjerte forelesere er det Elin Heistad som skal forelese om trenerrollen og hvordan handlingsvalg og holdninger påvirker formidling og kommunikasjon mellom trener og elev. Etolog Petrine Austvik Gullesen skal holde forelesning om sammenhengen mellom trening av hest og mennesker og hvordan vi bruker læringsteori og psykologi i praksis.

For mer informasjon og påmelding se her

Agenda

Relaterte artikler