Kjenner du noen som fortjener heder og ære for sin innsats?

Troms og Finnmark idrettskrets minner om at de ønsker forslag på kandidater som har gjort en innsats på grasrotplan eller prestert på seniornivå. Husk å sende de forslag på kandidater som fortjener heder og ære for sin innsats.

av
Troms Rytterkrets

Troms og Finnmark idrettskrets minner om at de ønsker forslag på kandidater som har gjort en innsats på grasrotplan eller prestert på seniornivå. Husk å sende de forslag på kandidater som fortjener heder og ære for sin innsats.

Ildsjelpris

Prisen tildeles til en person som har gjort en betydelig innsats for norsk idrett på grasrotplan i minst 10 år.

Hederstegn for tillitsverv

Hederstegnet tildeles til personer som har gjort en innsats i verv over tid og gjort en betydelig innsats innen arbeid for idrettsråd, særkretser/regioner, idrettskrets, særforbund, idrettsforbundet eller internasjonale forbund.

Hederstegn for idrettslig prestasjon

Hederstegnet tildeles utøvere og lag som har prestert og har resultater på seniornivå. Prestasjon må være på nivå som gullmedalje i norsk mesterskap eller gode internasjonale prestasjoner.

Utøver skal representere idrettslag i Troms og Finnmark. Hederstegn kan i særskilte tilfeller tildeles til utøvere som har utviklet seg i idretten i idrettslag i Troms og Finnmark, men som representerer annet idrettslag i tildelingsåret av ulike grunner.

Frist for å komme med forslag for årets tildeling er satt til 18. september 2022. Begrunnet forslag sendes til tromsogfinnmark@idrettsforbundet.no

Hilsen Styret i Troms Rytterkrets

Relaterte artikler