Troms Rytterkrets

Menti-undersøkelse i forbindelse med klubbledersamlingen for Troms rytterkrets 2022

TRYK ønsker å vite mer om hva kretsens ryttere ønsker og tenker om stevnesesongen 2023. I den forbindelse er det laget noen spørsmål som styret ønsker at kretsens ryttere, evt foresatte, svarer på.

av
Troms Rytterkrets

TRYK ønsker å vite mer om hva kretsens ryttere ønsker og tenker om stevnesesongen 2023. I den forbindelse er det laget noen spørsmål som styret ønsker at kretsens ryttere, evt foresatte, svarer på. Svar gis via menti.com og er anonyme. Dere svarer ved å gå inn på menti.com og trykke inn koden som står bak hvert spørsmål, og dere velger selv hvilke spørsmål som er aktuelle å svare på. Fristen settes til 22.november da styret ønsker å ta med svarene til klubbledersamlingen som arrangeres 26.november.

Styret har følgende spørsmål:

- Hva er din motivasjon for å dra på stevner? Bruk kode 84621268.

- Hva er dine ønsker for stevnesesongen 2023? Bruk kode 49128703.

- Hva velger du? Stevne hos naboen eller treningshelg hjemme? Bruk kode 59879826.

- Hvilket nivå ønsker du for regionalt mesterskap i sprang? Bruk kode 65763307.

- Hvilke forventninger har du til stevnearrangører? Bruk kode 21662501.

- Hva er målsettingen(e) din(e) for stevnesesongen 2023? Bruk kode 65943156.Styret håper at så mange som mulig kan gi oss svar som vi kan ta med i planleggingen av neste års stevnesesong!

Hilsen Styret i Troms Rytterkrets

Relaterte artikler