Troms Rytterkrets

Spørreundersøkelse

FEI har sendt ut en undersøkelse ang. hesteetikk og hestevelferd, Equine Ethics and Wellbeing Commission Equestrian Survey.

av
Troms Rytterkrets

Vi ønsker å minne på mail i fra rytterforbundet til alle klubbene. FEI har sendt ut en undersøkelse ang. hesteetikk og hestevelferd som de ønsker at aktører innen hestesporten besvarer. Undersøkelsen tar 10-15 minutter å besvare, og som klubb ber vi om at dere huker av for alternativet "Equestrian organiser" ved første spørsmål. Dere må gjerne be deres medlemmer/trenere og andre som aktører innen hestesporten i deres lokalmiljø også besvare undersøkelsen.

Undersøkelsen finner man her: https://www.surveymonkey.com/r/EEWC_Survey_english


Hilsen Styret i Troms Rytterkrets

Relaterte artikler