Troms Rytterkrets

Ang. fremvisning/sjekk av vaksiner på stevner

Nå skal vi igjen fremvise vaksiner i hestepasset ved ankomst til konkurransested.

av
Troms Rytterkrets

Under pandemien ble det gjort ulike «korona tilpasninger», bl. a når det gjaldt fremvisning av vaksiner på hesten ved ankomst til stevne. Vi er nå tilbake til en normal slik at disse tilpasningene faller nå bort, og hesteeiere/ryttere skal nå igjen fremvise vaksiner i hestepasset ved ankomst til konkurransested.

Registering av vaksiner i nryfstevne.no er bare ment som en hjelp til å holde vaksinene i orden etter reglementet.

Vi ber om at alle arrangører nå går tilbake til den praksis som ble gjennomført før pandemien og som er i henhold til reglementet. Ber også om at alle som godkjenner stevner påser at arrangørene opplyser om dette korrekt i stevneinvitasjonen.

Hilsen Styret i Troms Rytterkrets

Relaterte artikler