Kretsting 30.03.2022

Troms Rytterkrets avholdt Kretsting digitalt 30.03.2022. Det var 6 klubber representert hvorav 5 hadde stemmerett i tillegg til 5 stemmeberettigede fra Kretsstyret.
Av innkomne saker til Kretstinget var forslag til nytt mester skap i regionen og avvikling av KM sprang for kretsen.

av
Troms Rytterkrets

Relaterte artikler