Styret og kontaktdetaljer TRYK

Troms Rytterkrets
v/Stine Haldorsen
Paul Bjørviks gate 1
9008 TROMSØ

E-post troms.krets@rytter.no

Kontonummer 4750.64.06389
Organisasjonsnummer 988.159.247

TRYKs styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

Styeleder

Stine Haldorsen

974 17 933

Nestleder/Sekretær
Kjøring

Erik Magnus Pontini

406 00 059

Styremedlem, Grenleder
sprang

Vera
Jacobsen

958 92 843

Styremedlem, Grenleder
dressur

Kristina Schneider

951 05 993

Styremedlem

Åse Merete Kristiansen

926 37 099

Styremedlem

Pål Brodtkorb

481 64 317

Styremedlem

Mia
Eggum
Storå

936 35 437

Styremedlem/
Ungdomsrepresentant

Uma Vang

936 87 860

vangumaothelie@hotmail.com

1. Varamedlem

Helga Gåre

977 30 738

helgagare@hotmail.com

2. Varamedlem

Roger Ingebrigtsen

908 88 957

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Web-redaktør

Stine Haldorsen

Revisor

Kenneth Nordli

Revisor

Karl Olav Kilje Pettersen

Vara revisor

Ronny Stokmo

Valgkomité, leder

Marlene Horvli Sørensen

Valgkomité, medlem

Stine Brodtkorb

Valgkomité, medlem

Inger Gåre