Styret og kontaktdetaljer TRYK

Troms Rytterkrets
v/Stine Haldorsen
Paul Bjørviks gate 1
9008 TROMSØ

E-post troms.krets@rytter.no

Kontonummer 4750.64.06389
Organisasjonsnummer 988.159.247

TRYKs styre

Funksjon

Navn

Telefonnummer

E-post

StyelederStine Haldorsen974 17 933stine.haldorsen@persontransport.no
Nestleder/Sekretær
Kjøring
Erik Magnus Pontini406 00 059
erik@pontini.no
Styremedlem, Grenleder
sprang
Vera
Jacobsen
958 92 843veraja@online.no
Styremedlem, Grenleder
dressur
Kristina Schneider951 05 993krsc444@gmail.com
StyremedlemÅse Merete Kristiansen
926 37 099
asemeretekristiansen@gmail.com
StyremedlemPål Brodtkorb481 64 317paalbro@hotmail.com
StyremedlemMia
Eggum
Storå
936 35 437mia@harstadhestesportsenter.no

Styremedlem/
Ungdomsrepresentant

Uma Vang
936 87 860vangumaothelie@hotmail.com
1. VaramedlemHelga Gåre
977 30 738helgagare@hotmail.com
2. VaramedlemRoger Ingebrigtsen

908 88 957

rog-in@online.no

Tilknyttede ressurspersoner/verv:

Funksjon

Navn

E-post

Web-redaktørStine Haldorsenstine.haldorsen@persontransport.no
RevisorKenneth Nordli
RevisorKarl Olav Kilje Pettersen
Vara revisor

Ronny Stokmo

Valgkomité, lederMarlene Horvli Sørensen
Valgkomité, medlemStine Brodtkorb
Valgkomité, medlemInger Gåre