Kriteriene for KRETSTRENINGER i TRYK

Kriteriene for KRETSTRENINGER som utløser aktivitetsmidler til

klubbene er revidert pr 30.04.2022

av
Troms Rytterkrets

Kriterier for KRETSTRENINGER som utløser aktivitetsmidler til
klubbene er revidert, og dere finner de her:

Kriterier for KRETSTRENINGER

Relaterte artikler