Styremøte i Troms Rytterkrets

Styremøte i TRYK 20.04.2022

av
Troms Rytterkrets

Troms Rytterkrets avholdt 20.04.2022 sitt første styremøte etter kretstinget. Vi ønsker spesielt velkommen til ny styreleder Stine Haldorsen! Ellers er Helga Gåre ny vara til styret. De fleste andre var ikke på valg eller tok gjenvalg slik at de fleste i styret har vært med tidligere. Tidligere leder Roger Ingebrigtsen er fortsatt med som vara til styret.

Vi takker for tilliten med å bli valgt og ser fram til å jobbe for ryttersporten i Troms Rytterkrets, både for bredden og toppen.

Referatet finner dere her; Dokumenter TRYK

Relaterte artikler