Komiteer Teknisk Personell

Dette er de respektive sportsutvalg sine faglige komiteer knyttet til teknisk personell.

Det er et frivillig verv som har hovedfokus på å ivareta utdannelsen, kompetansen og utviklingen til teknisk personell. De behandler saker vedrørende dette området, samt de deler av vårt reglement som er knyttet til teknisk personell. Det er de ulike komiteene som har autorisasjonsmyndighet innenfor sitt ansvarsområde. Det vil si at de avgjør spørsmål om dispensasjon som gjelder autorisasjon og bruk av teknisk personell. I de tilfellene hvor det ikke er opprettet en komitee, er det sportsutvalget som har autorisasjonsmyndighet.