Distansedommerkomiteen (DiDK)

Distansedommerkomiteen (DiDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor distansesporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.