Distansedommerkomiteen (DiDK)

Distansedommerkomiteen (DiDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor distansesporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Medlemmer av DiDK

Hilde Berg

Leder

41040193

Hildegunn Skulstad

Medlem

91109362hildegunn@gu-di.no

Susanne Lindmark Kjenner

Medlem

92024121susannelindmark@yahoo.no