Dressurdommerkomité (DDK)

Dressurdommerkomiteen (DDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor dressursporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Eventuelle henvendelser sendes til: ddk.nryf@gmail.com

Medlemmer av DDK

Janne Tronsrud Halstenshov

Leder

95111862jannehalst@outlook.com

Elisabeth Røisli

Medlem

97559460elisabethroisli@gmail.com

Cecilie Dyrnes Vangen

Medlem

92630643cdv_bronzo@hotmail.com

Dersom du ønsker du å se referater fra tidligere år, ta kontakt med administrasjonen i NRYF.