Dressurdommerkomité (DDK)

Dressurdommerkomiteen (DDK) skal ivareta kurs og utdanning av teknisk personell i forhold til de krav og behov det er, samt behandle spørsmål om dømming og dommergjerninger innenfor dressursporten. Les mer om komiteens arbeidsoppgaver i mandatet deres.

Eventuelle henvendelser sendes til: ddk.nryf@gmail.com