Sportsutvalg feltritt (SU-F)

Sportsutvalgene (SU) er Norges Rytterforbunds faginstans i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener.

Sportsutvalg feltritt (SU-F) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av sin gren, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon.

NRYFs kontaktperson feltritt