Sportsutvalg feltritt (SU-F)

Sportsutvalgene (SU) er Norges Rytterforbunds faginstans i sportsfaglige spørsmål innenfor de respektive grener.

Sportsutvalg feltritt (SU-F) er NRYFs faginstans overfor utøvere, arrangører og teknisk personell og skal ivareta utvikling og styring av sin gren, i tett samarbeid med administrasjonen i NRYF. Sportsutvalget skal bidra til god informasjon og kommunikasjon. d

Facebook side for teknisk personell innen feltritt finner du HER

Monica Korsmo Sandbakken

Leder Rekrutteringssamlinger/BEST Cup

+4797984680monica.korsmo@gmail.com

Gunn Helga Vindfjell

Terminliste Godkjenning stevneinvitasjoner

+4795229227helg-vin@online.no

NRYFs kontaktperson feltritt

Ingvild Lillefjære

Sportskoordinator

+4791183325ingvild@rytter.no