Møtereferat

Her offentliggjøres møtereferat fra sportsutvalg feltritt (SU-F) sine møter. Dette legges ut fortløpende når utvalget har godkjent referatet. Saker på agendaen er oppgitt i stikkordsform. Trykk på årstall under for ønsket møtereferat. Ønskes møtereferat fra tidligere år, ber vi deg ta kontakt med sportsavdelingen v/ sportskoordinator feltritt.