Møtereferat (SU-F) 2023

Møtereferat 1/23- Terminliste, Grenkonferanse, Samlinger
Møtereferat 2/23- Grenkonferanse, regionale samlinger, tilgang terrengbaner
Møtereferat 3/23- Regionale samlinger, BEST-cup, knøttecup, sikkerhetskomite, stevnerapporter.
Møtereferat 4/23- Regionale samlinger, budsjett 2023, BEST-cup, utdanning teknisk personell.
Møtereferat 5/23- Utdanning teknisk personell, oppstartshjelp nye terrengbaner.
Møtereferat 6/23- Regionale samlinger, utanning teknisk personell, dressurprogram lave klasser, stevnerapporter
Møtereferat 7/23- Terminliste, knøttecupbaner, dressurprogram, steward
Møtereferat 8/23- SU-F mail, facebookside, endringer KR I.
Møtereferat 9/23- Reglementsendringer, arrangørkonferanse, samling uten hest, FBB-kurs
Møtereferat 10/23- Regionalsamlinger, rekrutteringssamlinger, reglementsendringer, grenkonferanse
Møtereferat 11/23- Rekrutteringssamling, terminliste, reglement, grenkonferanse