Møtereferat 2022 (SU-F)

Møtereferat 01/2022- Reglement KR V, Stewardkonferanse, SU-F
Møtereferat 03/2022- Samlinger, Konferanser, Teknisk personell, Omorganisering
Møtereferat 02/2022- BEST Cup, Grenkonferanse, Samlinger, TKF
Møtereferat 05/2022- Status, Kvalifiseringsregler, Handlingsplan, Grenkonferanse, SU-F, Terminliste, Morgendagens ryttersport
Møtereferat 04/2022- BEST Cup, Samlinger, Ferdighetsutvikling, Grenkonferanse, Teknisk personell
Møtereferat 07/2022- Ny sportskoordinator, nytt medlem SU-F, grenkonferanse, NBC, kvalifiseringssjekk i NRYFstevne.no, toppidrett
Møtereferat 06/2022- Prosjekt ferdighetsutvikling, grenkonferanse, NBC
Møtereferat 08/2022- Nytt medlem SU-F, Grenkonferansen, NBC, Reglementsendringer 2023, Toppidrett, Rekrutteringssamlinger
Møtereferat 09/2022- Status NBC, KOHS, Grenkonferansen, Reglementsendringer, Halve karakterer dressurprogram, Økonomi, Arrangørkonferanse, Toppidrett, Administrasjon
Møtereferat 10/2022- Reglement, TK møte, arrangørkonferanse, terminliste
Møtereferat 11/22- Terminliste, Grenkonferanse, breddesamlinger, TK-F