Møtereferat SU-F 2021

Møtereferat 12/2021- Terminlisten, Konferanser, Økonomi
Møtereferat 11/2021- Prosjekt ferdighetsutvikling, KR V, Terminlisten
Møtereferat 10/2021- Økonomi, Prosjekt ferdighetsutvikling, KR V, BEST Cup
Møtereferat 09/2021- TKF, Arrangørkonferanse, Samlinger, Reglement, Økonomi
Møtereferat 08/2021- Observasjonssamling, Grenkonferanse, FEI Reglement, Webinar
Møtereferat 07/2021- Samlinger, Breeders, NM Lag
Møtereferat 06/2021- Samlinger, Økonomi, Konferanser, TKF
Møtereferat 05/2021- Samlinger, Grenkonferanse, TKF, Sikkerhetskomiteen
Møtereferat 04/2021- Grenkonferanse, Økonomi, Rekrutteringssamlinger, Breddesamlinger
Møtereferat 03/2021- KR V, Grenkonferanse, BEST Cup
Møtereferat 02/2021- Grenkonferanse, BEST Cup, Knøttecup, Treningsbaner terreng, MIM-system
Møtereferat 01/2021- Samarbeid SU-F/TKF, Reglementsendringer, Handlingsplan 2021