Utdanning Teknisk Personell

For å bli autorisert som teknisk personell må man gjennomgå kompetansegivende kurs, samt gjennomføre årlig praksis.

Utdanning

 • Utdanningene er bygget på en trinnvis gradering fra aspirant til høyere grad gjennom en kombinasjon av teori og praksis. NRYF sentralt er ansvarlig for utdanning av teknisk personell for alle grener, bortsett fra aspirantutdanningen og grad I i sprang, dressur og steward (med unntak av DDI) som rytterkretsen har ansvaret for. Reglene for autorisasjon av teknisk personell finner du i KRI Tillegg 5.

  Utdanningen omfatter:

  • Dommere i alle grener
  • Banebyggere i sprang, feltritt og kjøring
  • Stewards i alle grener
  • Teknisk delegat i kjøring og feltritt

Utdanningsplaner

 • Det utarbeides utdanningsplaner med beskrivelse omkring gjennomføring, innhold og eksamenskrav omkring hver utdannelse.

  Disse planene vil bli publisert fortløpende.

 • Kjøring

 • Voltige

Årlig praksis

 • All teknisk personell må gjennomføre årlig praksis for å opprettholde autorisasjonen, dette er beskrevet i KRI Tillegg 5. Praksiskort skal fylles ut hvert år og sendes inn til nryf@rytter.no
  Praksiskortene finner du her.

  Det er den aktuelle autorisasjonsmyndighet som til enhver tid fastsetter reglene for utdanning og krav for opprettholdelse av autorisasjon, og det er disse som skal kontaktes for eventuelle dispensasjonssøknader.

Autorisasjonskort

 • Mange har behov for nye kort for teknisk personell. Dere som ikke har – eller trenger nytt på grunn av endret autorisasjon eller har fått flere roller – kan bestille som oppført under her.

  Oppskrift på bestilling av nytt kort:
  MAIL TIL
  : nryf@rytter.no
  EMNEFELT
  : Autorisasjonskort Teknisk Personell
  MELDINGEN
  SKAL INNEHOLDE: Navn, postadresse, og autorisasjon. Din autorisasjon sjekkes så opp mot vår kompetanseoversikt og dersom det stemmer overens med det du har oppgitt så blir kortene produsert og oversendt. Dersom dette ikke stemmer overens med det vi har av opplysninger får du en mail tilbake der vi ber om dokumentasjon på annen autorisasjon, slik at vi får dobbeltsjekket at vi har alle autorisasjoner og at de er korrekte. Leveringstid – en drøy mnd.