Oppsett av Teknisk Personell

På Distriktstevner er krets eller stevnearrangør ansvarlig for oppsett av teknisk personell (unntak for feltritt). For Landsstevner og høyere er i utgangspunktet NRYF sentralt og underliggende komiteer ansvarlig for oppnevnelse av teknisk personell – dette med noen unntak.

Teknisk personell har selv ansvar for å sørge for at de har gyldig autorisasjon når de påtar seg oppdrag og arrangørklubber eller andre som oppnevner/engasjerer teknisk personell til stevner har et medansvar for at de har gyldig autorisasjon i forhold til stevnenivået. Brudd på dette kan medføre store konsekvenser for ekvipasjer, arrangører og teknisk personell. Mer informasjon finner du i KR I, §147 og §160. Du kan finne autorisert teknisk personell på NRYFstevne.no ved å filtrere med grener og profesjoner. NB! Du må være logget inn for å se søkeresultatet. Dersom det viser seg vanskelig å finne korrekt teknisk personell, kan du kontakte de respektive komiteene så vil de være behjelpelige med dette.

Alle søknader om dispensasjon fra krav til teknisk personell skal gå til den aktuelle autorisasjonsmyndighet. Dersom søknaden blir innvilget skal dette opplyses til både arrangør, overdommer og NRYF administrasjon.

GrenTeknisk personell på L/E-stevner og NMOppsett
SprangDommere, banebyggere og chief steward oppnevnes av sentrale komiteer, appellkomite oppnevnes av arrangør

Banebyggeroppsett sprang 2022

Dommeroppsett sprang 2022 Rev. 04.05.2022

Sprangstildommeroppsett 2022

DressurDommere oppnevnes av DDK

Dommeroppsett dressur 2022 - Rev. 21.02.2022

Dommeruttak HM MA VB VA PARA 2022

Dommeruttak Ponni og MB hest 2022

Dommeruttak LM lag 2022

Dommeruttak LM Individuelt 2022

Dommeruttak NM Individuelt 2022 Rev. 01.08.2022

Dommeruttak NM lag 2022

Dommeruttak HM UH 2022

Kriterier for uttak av dommere til mesterskap i dressur

FeltrittAlle arrangører har selv ansvaret for å skaffe tilveie alt teknisk personell, steward og feltbanebygger til sine stevner. Steward til mesterskap utnevnes av Stewardkomiteen.
Alt teknisk personell skal være kontaktet minimum 2 mnd før stevnet
VoltigeSU-V oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner
DistanseDiDK oppnevner personell til alle stevnerOppsett Teknisk Personell Distanse 2022 rev. 17.08.2022
Kjøring

TKK oppnevner Overdommer og Banebygger til alle Distrikt/lands/elite stevner inkludert NM, hvor det arrangeres DMP. Arrangør oppnevner til andre stevner

Oppsett Teknisk Personell Kjøring 2022 - Rev. 08.08.2022

Mounted GamesSU-MG oppnevner alt personell til NM, arrangør oppnevner til andre stevner
StewardStewarder oppnevnes av SK i Sprang og Dressur

Stewardoppsett sprang 2022

Stewardoppsett dressur 2022

Oppsettene oppdateres fortløpende ved endringer. Arrangørene MÅ kontakte det oppsatte personell i god tid før stevnestart.

Godtgjørelse og refusjon av utlegg for teknisk personell

Det skal gjøres avtale på forhånd om eventuell overnatting og bespisning. Les mer om godtgjørelse og dekning av utgifter til teknisk personell her. Ved utbetaling av godtgjørelse skal det benyttes et standardisert skjema.

Annen informasjon

Vi ber om at teknisk personell behandles pent, og får god informasjon i forkant av og underveis i stevnet. Sørg for at de har tilstrekkeligs gode arbeidsforhold, og får mat og drikke i løpet av arbeidsdagen.

Som stevnearrangør kan du forvente at teknisk personell møter i god tid, og er tilgjengelig for dialog med stevneledelse og eventuelt ryttere. Sørg for at alle nødvendige papirer (stevnerapport osv.) er fylt ut før dagen avsluttes.